XÃ PHONG DỤ THƯỢNG (VĂN YÊN) LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG "SẮC MÀU VĂN HÓA" CÁC DÂN TỘC

17/12/2023 418 1 Tải về
Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong 2 ngày 1 - 2/9, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên tổ chức Lễ hội truyền thống “Sắc màu văn hoá” các dân tộc lần thứ nhất năm 2023.

Sample Plan